vše pro bezpečný freediving

Vyhledávání

Záruční podmínky

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

  • Rozsah záruky se řídí záručními podmínkami dodavatele Petr Augusta - ROZA.
  • Záruka na zboží se poskytuje v rozsahu, který je stanoven zákonem.
  • Standardní záruční doba je 24 měsíců.
  • Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
    -neodborným použitím zboží
    -mechanickým poškozením nebo nadměrným opotřebením
    -živelnými pohromami ( vodou, ohněm, bleskem)

© 2014 Všechna práva vyhrazena. Michal Pernica admin@freedivingostrava.eu / Zabicom.cz - profesionální řešení pokladních systémů